Salt

Alla våra saltprodukter härstammar från bergskällor i Navarra i norra Spanien. Där har en fossiliserad gammal sjö legat i bergsmassivet i många miljoner år. De saltkristaller som utvinns där har legat skyddade helt utanför den mänskliga påverkan och de föroreningar som den för med sig, och de är därav lika rena som naturen själv. Våra salter är också ekologiskt certifierade och saknar tillsatser.